Ungdomar sitter på rad med varsin psalmbok.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Program för konfirmandarbetslag i kontrakten