Foto: Mats Samuelsson

Program 850 år

Sommarens firande får tyvärr dröja till 2022, på grund av Covid-19.

För att kunna fira måste vi vänta

På grund av covid-19 och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten behöver vi tyvärr skjuta fram de stora evenemang som planerats för att denna sommar fira Växjö stift 850 år.

Ett 850-årskalas för barn i och intill Växjö domkyrka, teaterföreställningar utanför Östrabo och stor jubileumshögmässa kan inte genomföras just denna sommar. Dessa skjuts därför upp till nästa vår och sommar. 

Det är tråkigt att vi inte kan fira nu, särskilt när vi verkligen längtar efter att få vara tillsammans! Men för vårdens och allas bästa behöver vi längta lite till och invänta bättre omständigheter. Och sen ska vi fira! 

·        Tegnérspelet: Esaias kommer att sättas upp utanför Östrabo 2022

·        Jubileumshögmässa firas i Växjö domkyrka när så är möjligt

När Växjö stift firade 800 år försenades firandet två år, så vi får ofrivilligt följa traditionen av ett försenat firande. 

Har du frågor, kontakta stiftsprost Hans Boeryd 0470-77 38 27 hans.boeryd@svenskakyrkan.se

24 september – ”Sankt Sigfrid – Biskop och helgon i legend och verklighet11 maj föredrag med dick harrisson

Dick Harrison talar över: Sveriges plats i det europeiska samhällsbygget under de 850 åren, med tyngdpunkt på de senare 100. Kyrkans, och i specifik mening Svenska kyrkans, plats i det europeiska samhällsbygget: Under 850 år, idag och i framtiden.
Växjö domkyrka kl 18.30

2022 Jubileumsbok

Tillsammans med stiftshistoriska sällskapet publicerar Växjö stift en antologi. Antologin rymmer artiklar som belyser olika skeden i stiftets 850-åriga historia. Antologin lanseras i samband med jubileumshelgen i slutet av augusti.

Jubileumshömässa

Gudstjänsten blir en markering av tacksamhet men också en blick framåt för Växjö stift.