Charlotte Säll arbetar som diakon i Värnamo pastorat.
Foto: Jonna Svensson

Profetisk diakoni

Charlotte Säll, diakon i Värnamo pastorat, bloggar om profetisk diakoni och uppmanar: Du kan vara en sten i skon!

Vill ni hjälpa till att sprida ett upprop?

Frågan kommer med jämna mellanrum till oss på diakonibloggen. Någon har sett ett mönster, ett systemfel, ett hål i det sociala skyddsnätet, som gör att människor far illa i vårt välfärdssamhälle. Och vill göra något åt det genom en skrivelse, en debattartikel, en namninsamling.

Detta är ett exempel på vad profetisk diakoni kan handla om. Uttrycket är kopplat till kyrkans språk och kultur och inte alldeles enkelt att göra en rak översättning av. Diakoni handlar om medmänsklighet, att möta varandra i utsatta livssituationer och det profetiska handlar om att vara en röst, framföra ett budskap, kunna upptäcka vad som sker under ytan, det som inte är uppenbart. Och – viktigast av allt för profetisk diakoni – att utgå från evangeliet om Guds kärlek till människor genom Jesus Kristus. Jesus var inte rädd för att utmana det invanda, vända på perspektiven och ställa obekväma frågor.

Jag tror att den profetiska diakonin behövs i alla sammanhang där människor lever tillsammans. För det finns alltid risk att människor far illa på grund av orättvisa strukturer i samhället. Vi som kyrka är kallade att vara en sten i skon, att vara obekväma och säga ifrån i de situationerna. Många gånger står kyrkan också beredda att inte bara protestera utan också erbjuda konkreta insatser. Men ibland är det just den profetiska rösten som behöver vara spjutspetsen, där kyrkan inte ska ta över ett samhälleligt ansvar.

För några år sedan startade några diakoner i Lunds stift ett upprop mot överskuldsättning. Uppropet spreds och samlade många namnunderskrifter. Efter påtryckning på regeringen och berörd minister kom en lagändring till stånd som bland annat innebar begränsningar i hur hög räntesats ett lån kan föra med sig. Att se enskildas gemensamma problematik, lyfta det på strukturnivå, verka för förändring som sedan ger en positiv effekt för enskilda, det är fungerande profetisk diakoni. Vi kan alla vara delaktiga i processen på något sätt.

Du kan vara en sten i skon!

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

 

Växjö stiftskansli kan vara med och bidra till ett diakonalt arbete, hör gärna av dig!

Samtal och stöd

Familjerådgivare Tini Berg om samtidens utmaningar för modern parbildning.

Själavårdscentrum

Alla människor kan behöva någon att samtala med om livet och tron. Det kan vara samtal som handlar om arbetet, livet – tro och tvivel.

Integration

Koakb Al-Masuodi är integrationssamordnare i Hyltebruks pastorat.