En ljusbärare med ett guldfärgat kors.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Predikofortbildningsprogram för präster

Vill du växa som predikant? Längtar du efter att få ha någon att gå på djupet med och få återkoppling från?

Upplägg för predikofortbildningsprogrammet

Vi ger ett arbetssätt och ett sammanhang där präster tillsammans två och två får hjälpa varandra att utvecklas och mogna som predikanter. Vi använder metoden Emmausvägen som är en öppen metod där det ni vill och behöver kommer i fokus. Starter sker löpande och den första vandringssträckan är sex månader. Du hör av dig med din intresseanmälan till Erik Keijser. 

En tjej i manchesterkeps håller fram en nattvardskalk till en kvinna som doppar en oblat däri.

Gudstjänstforum

Längtar ni efter att fler ska vara med och bära gudstjänsten? Tillsammans tar vi sats för gudstjänster med mycket delaktighet där fler får plats och många vill vara med.

En präst talar till församlingen.

Gudstjänstledarnätverket

Är du en präst som leder en gudstjänstfirande församling? Längtar du efter att få växa som ledare så att församlingen kan växa med dig?

Ett litet barn cyklar i mittgången i en kyrka.

Gudstjänstakuten

Har ni kört fast? Har ni tappat lusten och glädjen i gudstjänsten? Tillsammans kan vi hitta (nya) vägar fram!

Församlingsveniater och lekmannaledda gudstjänster

Församlingen kan kalla människor att predika i och att leda den gemensamma gudstjänsten. Har ni vågat fråga? Hur kan ni rusta den som svarat ja?