Praktisk förändringsledning i Svenska kyrkan

Måndag 9 oktober klockan 10.00 - 12.00

- Digital kurs-

Begränsat antal platser!

Denna kurs är ett kort sammandrag av Sensus utbildning Praktisk förändringsledning i Svenska kyrkan. 

Den utbildningen är framtagen i samarbete med företrädare från Svenska Kyrkan som har identifierat ett behov av att förankra verksamhetsutveckling utifrån en teologisk syn på församlingen och dess uppdrag. I motsats till andra sammanhang är organisationen själv – kyrkan – en del av verksamhetens syfte och all verksamhet förhåller sig till den övriga verksamheten, inte minst gudstjänstlivet. Kyrklig verksamhetsutveckling behöver därför vara förankrad i en teologisk vision av församlingen och dess uppdrag.

Kursen riktar sig till ledare med god teologisk grund som vill utveckla sin förmåga att leda förändringsarbete i kyrkan.

Katarina Byström - Fil.dr. med lång chefserfarenhet från näringslivet. Katarina arbetar idag nästan enbart inom kyrkan, såväl professionellt som ideellt. Hon är konsult i ledarskap- och organisationsutveckling samt ordförande i kyrkofullmäktige.

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023