Praktiknära handledning eller Handledning i praktiken utifrån MARY-metoden

Onsdag 12 oktober klockan 10.00- 16.30

- På plats -

MARY-metoden är en bemötandemetod som tagits fram inom Svenska kyrkan och som används vid praktik och arbetsträning i församlingsmiljö.  

Ordet MARY är skapat av begynnelsebokstäverna i de värdeord som fångar metodens kärna. Orden och deras innebörd kan kortfattat beskrivas på följande sätt: 

Meningsfullhet Varje deltagare finns med i ett meningsfullt sammanhang och erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter. Varje arbetsdag ska vara meningsfull utifrån deltagarens mål och personliga utvecklingsplan.  

Arbetsgemenskap Ingen jobbar ensam. Församlingen som arbetsplats och församlingens medarbetare utgör deltagarens arbetsmiljö.  

Rehabilitering MARY utgår från varje deltagares förmåga och livssituation. Arbetsuppgifter, stödjande samtal och hälsostärkande inslag syftar alla till att stärka deltagarens väg mot egenmakt, god hälsa och egen försörjning. 

Yrkesstolthet När en deltagare känner stolthet och glädje över arbetets resultat och arbetets gemenskap är det ett kvitto på att MARY-metoden fungerar. Det är deltagarens upplevelse och utveckling som bestämmer metodens värde.  

Vi kommer också att få möta deltagare och handledare från Pelarsalen i Värnamo och höra om deras erfarenheter. 

Anna Andersson är diakon och verksamhetsledare för S:t Mary i Linde bergslags församling. Just nu (2022) tjänstledig för att jobba med projektet Skapa plats i Svenska kyrkan som syftar till att rusta församlingarna att ge plats för personer i behov av arbetsträning och praktik. I projektet använder man metoden MARY som är en bemötandemetod för handledare. Anneva Lagergren, stiftsdiakon, arbetar med diakonal utveckling och är arbetsledare för mångfald och hållbarhetsfrågor i Västerås stift. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!