En pump handsprit står på en bänkrad i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Post Corona

Församlingsliv i skuggan av pandemin. Info och anmälan finns här! I samverkan mellan Linnéuniversitet och Växjö stift uppmärksammas denna dag i år genom presentationer av färska resultat från tre forskningsfält med anknytning till pandemins effekter. 

Programmet för dagen finns längst ner på sidan. Anmäl dig att delta här.  

Den 11 mars 2022 är det exakt två år sedan WHO betecknade Covid-19 som en pandemi. Samma dag inträffade också det första covid-relaterade dödsfallet i Sverige. I samverkan mellan Linnéuniversitet och Växjö stift uppmärksammas denna dag i år genom live-streamade presentationer av färska resultat från tre forskningsfält med anknytning till pandemins effekter. 

-        Att vi i Växjö stift uppmärksammar den 11 mars på detta sätt är viktigt utifrån flera aspekter, berättar Gustav Lundborg som är enhetschef för pastoral utveckling vid stiftskansliet i Växjö.

-        Dels handlar det om att det vore märkligt att inte stanna upp inför det faktum att världen drabbats av en pandemi som påverkat människor och samhället i stort på ett sätt som inte har någon motsvarighet på den här sidan millenieskiftet. 

Gustav betonar också vikten av nya mötesplatser:

-        I vår tid tror jag att det är viktigt att på olika sätt hitta nya mötesplatser mellan kyrka och akademi inom områden där det finns gemensamma intressen av aktuell forskning. Att göra detta i samverkan med Linnéuniversitetet är även en påminnelse om att kyrkan står i en bildningstradition som hon för övrigt har varit upphov till historiskt sett. Förhoppningen är att vi den 11 mars kan göra ett gemensamt lärande för att bättre kunna förstå och möta vår tids utmaningar inom de olika fält som behandlas under dagens föreläsningar.

Tre forskningsområden kommer att uppmärksammas under dagen:

·       Vad hände med församlingar under pandemin? 

Hur har pandemin förändrat församlingslivet i Svenska kyrkan? Vad har vi lärt? Vad avslöjar pandemin?
Utifrån en analys av ett omfattande intervju- och enkätmaterial presenterar fyra forskare olika perspektiv på förändringsprocesser i lokalförsamlingar under pandemin. I de olika presentationerna varvas teologiska perspektiv med frågor om teknik, socio-materialitet och platsens betydelse. Medverkande: Jonas Ideström (Prof. i praktisk teologi, Enskilda högskolan), Ulrik Josefsson (TD, prorektor, ALT), Frida Mannerfelt (doktorand i praktisk teologi, Enskilda högskolan) och Erik Sidenvall (adj. prof. i kyrkohistoria, Lunds universitet). 

·       Förändringar i begravningsseden 

Hur har pandemin påverkat sorgeprocesser? Ser begravningssederna annorlunda ut idag än de gjorde innan pandemin? 
Utifrån pågående forskning som bygger på statistik från begravningsbranschen, begravningshuvudmännen och Svenska kyrkan diskuterar Jan-Olof Aggedal (doc. I praktiskt teologi, Lunds universitet, kontraktsprost) vad som hände med begravningsriter och begravningsseder under pandemin. 

·       Forskning om anhörigas erfarenheter vid förlust av anhörig i Covid-19 

Hur upplever närstående förlusten? Hur har de påverkats av de restriktioner som funnits kring att besöka den sjuke, ta avsked, begravning. Hur har sorgeprocessen, sociala kontakter och stöd påverkats? 
Medverkande: Anna Bratt (FD, leg psykolog, Linnéuniversititet), Ingrid Gustavsson (MD, leg anestesisjuksköterska), Eva Meakin (diakon och leg psykoterapeut). 

PROGRAM FÖR DAGEN

POST CORONA - Församlingsliv i skuggan av pandemin

Fredag 11 mars 2022 kl 09-15.30 

IKEA-salen på Linnéuniversitetets Campus i Växjö och livestreamat.

Kaffe serveras från 09.00

09.30                     Inledning med Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitet och Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift

09.50-11.00        Vad hände med församlingar under pandemin? 

11.20-12.00        Förändringar i begravningsseden 

12.00-13.15        Lunch

13.15-14.30        Forskning om anhörigas erfarenheter vid förlust av anhörig i Covid-19

14.45-15.30        Panelsamtal med föreläsarna 

Anmälan ska göras oavsett om du kommer på plats eller är med digitalt. För dig som är på plats kostar dagen 150 kr som även inkluderar kaffe på fm och lunch, vilket faktureras efteråt.

Länk till anmälan 

Har du frågor om dagen eller vill komma i kontakt med föreläsarna, kontakta Gustav Lundborg.