Välkommen att vara med den 22 april.

Pilgrimsvandring i Växjö 22 april

Hur många steg är du beredd att gå för klimatet? Välkommen att delta i en pilgrimsvandring med pilgrimsmässa i Växjö tillsammans med Pilgrim´s Walk for Future 22 april.

Under våren 2023 gör Pilgrim´s Walk for Future en mobiliseringsturné runt om i
landet. Vi på Pilgrim´s walk for future är en del av Svenska kyrkans färdplan för
klimatet och vi vill att fler ska få upptäcka det fantastiska med att vandra tillsammans för klimatet. Välkommen att delta i en pilgrimsvandring med pilgrimsmässa!

Program för dagen:
Klockan 9.00: Samling vid Växjö domkyrka.
Kom och möt Annika Spalde som vandrade hela vägen från Vadstena till
Glasgow för klimatet! Vandringsledare Annika Spalde inspirerar under vår
gemensamma vandring vid Bokhultet nära Växjösjön. Mässan firas utomhus
vid ett vandringsstopp. Dagen avslutas klockan 13.30.

Ta gärna med egen matsäck! Ingen anmälan behövs - öppet för alla som är
intresserade att följa med! Varmt välkommen!

Kontakt och mer information:
Praktisk information om vandringen: Sara Nodmar, klimatstrateg Växjö stift
sara.nodmar@svenskakyrkan.se

Information om walk for future: Annika Spalde, vandringsledare Pilgrim´s
walk for future, annika.spalde@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandring

Att vandra i skog och mark och få tid till eftertanke och förankring är en möjlighet att ta vara på.