Pilgrimsvandring för klimatet

Tisdag 11 oktober klockan 10.00 - cirka 16.30

- På plats utomhus -

Välkommen att följa med på pilgrimsvandring för klimatet på vackra Hissö i Helgasjön! Under vandringen får du veta mer om kyrkans klimat- och pilgrimsarbete och det blir tillfälle att mötas i samtal om livet och tron.  Vi firar också pilgrimsmässa ute i det fria någonstans längs vägen.  Pilgrimsvandring för klimatet är en del av Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Vi utgår från bönboken som togs fram i samband Pilgrim´s walk for future 2021. Alla deltagare får ett eget exemplar av bönboken. Vi hoppas på att du som deltar hittar lust och inspiration till att skapa egna pilgrimsvandringar för klimatet på hemmaplan! 

www.walkforfuture.se  

Praktisk information:
Vi startar kl 10 vid Sankt Sigfrids folkhögskola, samling utanför kapellet. Vi går cirka en mil i enkel terräng ut på Hissö och sedan tillbaka till skolan. Vi räknar med att vara tillbaka senast kl 16:30. 

Varje deltagare tar med sig: 
Bekväma skor och kläder efter väder. 
Ryggsäck att bära din lunch och eventuell egen medhavd extra färdkost. 
Termos och vattenflaska att fylla på skolan innan vi går. 

Begränsat antal platser

Sara Nodmar

Sara Nodmar, klimatstrateg, Växjö stift 

Foto: Ellen Ekström

Hans Boeryd, stiftsprost och pilgrimsansvarig 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023