Pilgrimsvandring för andlig fördjupning och klimatengagemang

Onsdag 11 oktober klockan 10.00-16.30

- På plats -

Begränsat antal platser!

Pilgrimsvandring har funnits mycket länge både i kristen tradition och i andra religioner och har inneburit både en inre och yttre resa. Guds närvaro på ett särskilt sätt, vägen och vandringen är en form för bön och eftertanke. Pilgrimsvandring har också vuxit fram som en del av Svenska kyrkans färdplan för klimatet. 

Denna kurs syftar till att inspirera församlingar att använda pilgrimsvandring som metod både för andlig fördjupning och i klimatarbetet. Ett viktigt budskap är också att det ska vara enkelt att ordna pilgrimsvandring på hemmaplan.

Förmiddagen består av ett teoripass i en lektionssal på folkhögskolan.

Efter lunch på skolan går vi tillsammans en kortare pilgrimsvandring i närområdet, bekväma skor och kläder efter väder rekommenderas därför. Deltagarna uppmuntras att vara aktiva och dela tankar och erfarenheter i denna kurs.

Kursen passar församlingar som vill inspireras till att ordna egna pilgrimsvandringar.

Sara Nodmar, klimatstrateg, Växjö stift

Sara Nodmar

 

 

Ola Isacsson, komminister i Skogslyckans församling, Växjö pastorat.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023