Pedagogiska möjligheter i konfirmandgrupper med ungdomar i behov av särskilt stöd

Onsdag 11 oktober klockan 10.00-12.00

- På plats -

Jesus säger: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de. 

Evangeliet om Jesus spränger murar. Därför är det viktigt att inte vi sätter upp onödiga hinder. Som kyrka behöver vi kunna möta alla ungdomar i konfirmandarbetet utifrån deras behov. 

I den här föreläsningen får du del av våra erfarenheter av att möta barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och att utforma konfirmandundervisning utifrån deras förutsättningar. Förhoppning är att fler ska våga bjuda in ALLA ungdomar till konfirmandarbetet. 

Matilda Fors är speciallärare i den anpassade grundskolan (särskolan) i Värnamo kommun. Matilda delar med sig av kunskap om olika funktionsnedsättningar och pedagogiska möjligheter i form av förhållningssätt och verktyg som främjar trygghet, kommunikation och lärande.

 

 

Axel Fors är kyrkoherde i Ljungby pastorat och kommer dela med sig av sina erfarenheter av att utforma och leda konfirmandarbete för ungdomar i behov av särskilt stöd. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024