Panelsamtal

Tisdag 10 oktober klockan 11.00 - 12.00

- På plats -

Ett panelsamtal mellan biskop Fredrik Modéus och gästerna Anna Alebo, Berth Löndahl, Emma Thorén och Philip Bäckmo. Samtalet har sin utgångspunkt i biskop Fredriks anförande på förmiddagen, men sammanförs med gästernas olika tankar och inriktningar. Samtalet leds av biskop Fredrik.

Biskop Fredrik Modéus

Anna Alebo, präst, kaplan för Killans bönegård  och andlig vägledare

Berth Löndahl, kyrkoherde emeritus. Skribent och författare, har skrivit bl.a. om existentiella frågor, själavård och liturgi

Emma Thorén är präst och föreståndare på Wettershus retreatgård utanför Gränna med mångårig erfarenhet av retreat och andlig vägledning.

Philip Bäckmo, legitimerad psykoterapeut, lärare, författare och handledare i psykoterapi och handleder individer och grupper i Svenska kyrkan.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023