Organisatoriskt team - digital internkommunikation

Måndag 9 oktober klockan 11.00 - 12.00

- Digital kurs-

Förstå vad ert organisatoriska team är till för och hur det är tänkt att användas.
Under kursen får du en kort dragning om vad som är bra att tänka på när ni ska sätta igång arbete med organisatoriska teamet. Få goda idéer och exempel från andra församling som kommit en bit på vägen.

Malin Betnér - IT-ansvarig på stiftskansliet i Växjö och ansvarig för införande av bl a Microsoft 365 i Växjö stift.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023