Foto: Ellen Ekström

Oratoriekören i Gislaved ger utmaningar och mening

Körsång och musik bidrar till att fritiden blir meningsfull. Det sätter också ansikte och prägel på församlingen.

Ricky Burton, körledare Gislaveds pastorat

Ur Kyrkans Tidning nr 41, 2019

Koncentrationen är stor i Gislaveds församlingshem, redan innan körsångarna har kommit in i lokalen. Stolarna är utplacerade i en stor cirkel och i mitten, vid flygeln står körledaren Ricky Burton och förbereder kvällens oratoriekörövning.

Ricky Burton har jobbat som kyrkomusiker i 17 år, med ett kort avbrott då han var rektor på musikskolan, men Ricky saknade hantverket och att spela.

– Att spela är en färskvara och ett sätt att träffa människor genom musik. Det är fantastiskt att vara här på orten och att vara en stor del i musiklivet som finns i närområdet, säger Ricky.

Grundtanken i Oratoriekören, som har runt 100 medlemmar, är att ge de körsångångare som är lite extra ambitiösa en möjlighet att sjunga verk som kanske inte skulle vara möjligt annars. Kören har medlemmar från Ulricehamn ända ner till Torup, människor reser långt för att vara med och kommer tidigt till övningen.

– Det blir så mäktigt, en väldig klang när man sjunger och så är det kul att få sjunga de här stora verken, tycker körmedlemmen Eva Fjällander.

– Jag tror att det finns både nyfikenhet och ett behov av att sjunga. Det finns många olika sorters körer men det måste finnas plats även för de som vill sjunga lite mer utmanande sånger. Oratoriekören är en möjlighet för just det, säger Ricky Burton.

Körmedlemmarna får hemläxa och behöver hålla igång rösten mellan övningarna. Övningarna är intensiva och egentligen för få enligt körledaren.

– Fritiden har blivit väldigt viktig och väldigt upptagen men när man ger sig i båten som är körsångbåt, kan man inte vara hattig. Särskilt om kören och körledaren är drivna, då krävs det att man är med regelbundet. För att överhuvudtaget ha möjlighet att sjunga i detta då måste man idogt hålla på annars går det inte. Jag kan bli orolig ibland om det är för mycket, körmedlemmarna måste också mäkta med sin vardag och många går ju och tragglar stämmorna där hemma, berättar Ricky.

I våras var kören på en resa till Berlin, torsdag till söndag, där 72 körmedlemmar slöt upp. Kören höll ett par konserter. Per Dahlström, en av körmedlemmarna, tycker att resan var toppen.

– Vi var på samma nivå, och umgicks med alla oavsett ålder. Jag önskar alla körer att få vara med om en sådan resa som vi har fått uppleva. Det är något helt fantastiskt att små landsortskörer får göra något sådant, man tror inte det är sant. De som styrde upp resan delade på oss redan i bussarna så att vi inte skulle sitta med de vi brukar. Då bestämde jag mig för att jag under hela resan skulle sitta med nya människor och gjorde det också, säger Per Dahlström.

– Vi var en grupp i åldersspannet 19 – 83 år. Allting funkade och det var så trevligt! Och så fint väder, tillägger körmedlemmen Majvor Larsson som håller med om att resan gjorde att körmedlemmarna lärde känna varandra bättre.

– Ena kvällen umgicks man med den och på morgonen åt man frukost med någon annan. Jag har sjungit i kyrkokör i 21 år och det är något speciellt med oratoriekören. När vi har sjungit färdigt på övningarna så är det inte så att alla sticker hem, utan vi stannar gärna kvar och pratar med varandra, säger Majvor.

Ricky Burton är från Storbritannien och identifierar några skillnader i körsången mellan Sverige och Storbritannien:
– Det som slog mig mest när vi i somras var på semester i London och lyssnade på Evensong i Westminister Abbey var att körsången där fortfarande vilar i gammal tradition och man är inte rädd för att låta den göra det. Det är en av de stora skillnaderna. Att få igång en så här stor kör tar lång tid och ledstjärnan är den långsiktiga kontinuiteten beskriver Ricky. Även samhörigheten betyder mycket.

– Det blir väldigt personligt, jag har svårt att se det som ett arbete men jag utför en professionell gärning. Viktigt är att sången ger så pass mycket tillbaka att medlemmarna är beredda att ge upp sin fritid. Det gäller att hålla det på en pedagogisk nivå som är tilltalande. Vi har olika verktyg som musiker, inget är rätt eller fel men det påverkar hur kören blir. Körsång och musik bidrar till att fritiden blir meningsfull. Det sätter också ansikte och prägel på församlingen, anser Ricky.

Efter vår pratstund fortsätter förberedelserna och snart fylls stolarna på av många förväntansfulla körsångare. Ricky kör igång kvällens övning och leder tydligt kören i sången. Koncentrationen och glädjen hos alla i församlingshemmet är på topp.
Oratoriekörens övningar mynnar ut i två konserter med full orkester den 26-27 oktober, i Anderstorp och i Långaryd. Välkomna!

Ellen Ekström