Foto: Magnus Aronson

Pressmeddelande från biskop Fredrik

[2020-04-02] Biskop Fredrik: -  I rådande läge anser jag att det är svårt att motivera offentliga gudstjänster.

Fredrik Modéus har idag skrivit ett brev till stiftets kyrkoherdar med anledning av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19. Svenska kyrkan är med och tar ansvar betonar biskop Fredrik:

-        Gudstjänsten är inte inställd, utan omställd - för att kyrkan måste ta sitt ansvar för att undvika smittspridning. Mina råd är grundade i bön och siktar på omsorgen om medmänniskan.

Biskopen skriver att han i rådande läge anser att det är svårt att motivera offentliga gudstjänster, även då det är färre än 50 som samlas. För en tid behöver Svenska kyrkan ställa om till ett ställföreträdande gudstjänstfirande. Ett sådant kan bestå i att församlingens huvudgudstjänst firas med endast präst eller lekman närvarande i kyrkan, och resterande församling firar gudstjänst på hemmaplan via webbsändning, radio- eller TV-gudstjänst eller med en ordning från den lokala församlingen.

Klockorna ringer till bön

Biskopen betonar att kyrkklockorna ska fortsätta ringa, som en markering av kyrkans närvaro och av att gudstjänst firas, om än på nytt sätt för en tid. Församlingarnas kyrkor står öppna och tillgängliga, för bön och egen andakt. I många av stiftets kyrkor har böner betts i hundratals år. Bönen får inte upphöra nu. Den behövs i denna orostid! Kyrkan finns också tillgänglig för dig som vill ha samtal.

-        Jag har uppmanat församlingarna att låta kyrkklockorna ringa i tre minuter klockan 17.00 varje dag under april månad, som en påminnelse om möjligheten till bön. Det blir ett tillfälle för alla att stanna upp och särskilt tänka på, och be för, sjuka, döende, sörjande, sjukvårdspersonal och beslutsfattare. Klockornas klang blir ett sätt att var för sig, men ändå tillsammans, få möjlighet att samlas i bön.

Kyrkan finns för dig

Många behöver nu extra stöd från församlingen, i form av samtal eller praktisk hjälp att exempelvis handla mat. Svenska kyrkan samverkar med andra goda krafter i samhället för att erbjuda samvaro och gemenskap, fast på andra sätt än normalt. Kyrkan är viktig för många människor, särskilt i denna kristid. Biskopen avslutar:

-        I denna orostid är kyrkan närvarande, öppen och tillgänglig. Vi fortsätter fira gudstjänst. På andra sätt än vanligt men likafullt!

Biskop Fredrik Modéus, Växjö stift 200402

Läs hela brevet här

Bön

Gud, bevara din värld.
Stöd och bär de svaga.
Ge kraft åt vårdpersonalen,
vishet åt våra beslutsfattare.
Förvandla oro till omsorg,
skänk tröst i sorgen
och hopp inför framtiden.
Genom din son, Jesus Kristus,
Amen.

 

Mässan tolkades till teckenspråk.

Coronaviruset och Svenska kyrkan

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. För lokal information, se din församlings hemsida. Känner du oro är du välkommen till din församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.