Om Tillsammans för Sverige

Hur startade Tillsammans för Sverige? Hur kom det till Växjö stift och vad är syftet?

Hur allt började...

Tillsammans för Sverige startades på initiativ av imamen Othman Al Tawalbeh och prästen Maria Kjellsdotter Rydinger den 8 mars 2011 med stöd av flera samfund och religiösa organisationer. Här kan du läsa mer om Tillsammans för Sverige i Stockholm.

Tillsammans för Sverige kom till Växjö stift 2019. Efter en workshop på stiftets fortbildningsvecka hösten 2018 väcktes intresset för att arbeta med Fryshusets metoder också här. 2019 hölls den första utbildningen i interreligiösa samtal. Under 2020 fortsatte verksamheten med att utbilda ett antal processledare som nu tillsammans med Fryshuset i Stockholm själva leder utbildningarna i Växjö. Våren 2023 är verksamheten pausad.

Syfte

Vi vill skapa dialog mellan unga med olika religiösa och kulturella bakgrunder för att motverka polarisering. Genom utbildning, föreläsningar och workshops vill vi visa att tro kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse. För att nå detta arbetar vi med olika metoder och modeller. Religion är inte bara faktabaserad kunskap, ett ämne som ingår i skolans undervisning, utan också något om kan vara en drivkraft för att få ett mer inkluderat samhällsklimat.
Många unga beskriver att de känner att de måste stå till svars för saker som sker i religionens namn, eller att andra ofta avfärdar religion som något som bara skapar våld och konflikter.

I Tillsammans för Sverige försöker vi lyfta fram ungas erfarenheter av hur det är att växa upp med olika kulturella och religiösa bakgrunder i Sverige idag. Hur utövar man sin religion och kultur i vardagen? Vilka fördomar möter man? Vad händer när man umgås med andra av annan livsåskådning/religiös övertygelse med olika kulturer?

Svenska kyrkan är en aktiv aktör för religionsdialog och emot all sorts främlingsfientlighet. Verksamheten Tillsammans för Sverige är med sina modeller och metoder redskap i det arbetet.