Om samverkan - med fördjupad information om löne- och ekonomitjänsten

Måndag 9 oktober klockan 09.30 - 10.30

- Digital kurs-

Med utgångspunkt i Svenska kyrkans digitala arbetsplats görs en genomgång av de prioriterade tjänsterna i färdplanen för samverkan och digitalisering. En fördjupning kommer ske kring löne- och ekonomitjänsterna. Målet med färdplanen är att genom samverkan och gemensamma digitala lösningar minska sårbarheten, öka tryggheten och säkerheten. Tillsammans kan vi frigöra resurser för att församlingar ska kunna fortsätta vara kyrka.

Catarina Thedin arbetar på Kyrkokansliet med uppdrag att tillsammans med stiften underlätta för församlingar och pastorat att ansluta till de prioriterade tjänsterna. Catarina har tidigare erfarenhet från arbete som kanslichef i ett pastorat samt som ekonomichef i Göteborgs stift.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023