Två vindkraftverk på ett fält.
Foto: Mona Davidsson /Ikon

Nya sol- och vindkraftsprojekt

Här presenteras nya sol- och vindkraftsprojekt