Foto: Åsa Dahlstedt

Nya domprosten välkomnas

Den nya domprosten i Växjö stift Thomas Wärfman välkomnas på söndag den 3 april i samband med högmässan i Växjö domkyrka.

På söndag den 3 april kl 11:00 välkomnas Thomas Wärfman som ny domprost. Biskop Fredrik Modéus kommer att motta Thomas Wärfman vid högmässan i Växjö domkyrka. Det blir predikan av den nya domprosten och musik av domkyrkans körer och brassensemble. Efter högmässan blir det tal och mingel.

– Jag ser fram emot att vara präst i domkyrkan och att få möta människor från pastoratets alla församlingar. Att få möjlighet att vara med och bygga vidare på allt det som format kyrkan i Växjö under 1000 år. Det ska bli intressant att både få leda och utveckla ett stort pastorat och ha en tydlig koppling till biskopen och stiftet, säger Thomas Wärfman.

Thomas Wärfman efterträder Christopher Meakin, som gått i pension.

Thomas Wärfman är 59 år och utbildad vid Uppsala universitet. Han prästvigdes i Linköpings domkyrka 1990. Han har tidigare arbetat som distriktspräst, stiftsadjunkt och stiftsdirektor och kommer senast från en tjänst som kyrkoherde och kontraktsprost i Norrköpings pastorat och kontrakt.

Domprosten är kyrkoherde (det vill säga den präst som är chef) i Växjö pastorat men också vice ordförande i stiftets domkapitel och ersättare för biskopen som ledamot i stiftsstyrelsen. 

Organisation

Här beskrivs hur Växjö stifts organisation är uppbyggd.