Ny prost i Södra Vätterbygden

Karin Grännö Engqvist, kyrkoherde i Bankeryds församling, har utnämnts av biskop Fredrik Modéus att bli ny kontraktsprost i Södra Vätterbygdens kontrakt.

PRESSMEDDELANDE

Vid årsskiftet får Karin Grännö Engqvist ta över uppdraget som prost i Södra Vätterbygdens kontrakt, efter Tore Karlsson som går i pension. Kontraktets präster och diakoner har fått lämna förslag och därefter har biskopen beslutat att utse Karin som efterträdare. Uppdraget som kontraktsprost är ett förtroendeuppdrag givet av biskopen. Inom kontraktet biträder kontraktsprosten biskopen med ledning, främjande, tillsyn och omsorg över kontraktets församlingar och medarbetare. Utnämningen gäller från 1 januari 2021 och uppdraget kommer Karin att ha parallellt med sin tjänst som kyrkoherde.

Om kontrakt och kontraktsprost

Stiften är indelade i kontrakt, som är en mellannivå mellan stift och församling. Varje kontrakt har en kontraktsprost som utses av biskopen. Kontraktsprostens uppdrag är att biträda biskopen med ledning, tillsyn och främjande. Kontraktet kan också fungera som ett forum för samverkan över församlings- och pastoratsgränserna. I Växjö stift finns sju kontrakt. I Södra Vätterbygdens kontrakt ingår: Bankeryd, Jönköping, Skärstad-Ölmstad, Rogberga-Öggestorp, Lekeryd, Huskvarna, Norrahammar, Barnarp-Ödestugu, Månsarp, Nässjö och Gränna-Visingsö.

 

För mer information

Karin Grännö Engqvist, blivande kontraktsprost i Södra Vätterbygdens kontrakt.
Telefon: 036-376773 E-post: karin.granno.engkvist@svenskakyrkan.se