NT2026 – vad är det?

Måndag 10 oktober klockan 13.30-16.30

- Digitalt -

En ny översättning av Nya testamentet är på gång och beräknas vara klar 2026. Under den här eftermiddagen får vi veta lite mer om det pågående arbetet: 

- Översättning - vad är det? Här handlar det om utmaningen som ligger i all översättning. Något går alltid förlorat men det mesta försvinner inte. Det handlar ju ytterst om kommunikation.  
- Bibelöversättningens historia i Sverige. Här visar vi både prov på äldre översättningar och prov på hur många översättningar som faktiskt kommit under de senaste hundra åren. 
- Bibelsällskapets kommande översättning. Vi går igenom principerna för NT2026 och ger exempel på vad som händer i olika valsituationer, där vi jämför med KB1917 och B2000.  

Eftermiddagen avslutas med frågor och samtal 

Anders Göranzon är Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare. Präst i Svenska kyrkan och har bland annat tjänstgjort i Kalmar. Utöver det har Anders varit utsänd av Svenska kyrkan som missionär och universitetslektor till Sydafrika. Han har disputerat i teologi och undervisat på Svenska Kyrkans utbildningsinstitut. 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024

Anmälan öppnar 1 juni