Munkaleden

Munkaleden är 40 km lång och går på historisk mark mellan Nydala och Byarum.

Munkaledens ursprung kommer ifrån den väg som munkarna ifrån Nydala kloster sas vandra när de besökte det Nunnekloster som låg i Byarum. Utmed leden finns informationstavlor gällande naturen och historiska platser, samt meditationsplatser.

Munkaleden går genom alla typer av småländsk natur, tallskog, mörk granskog, odlad mark, genom vackra ängar och hagar och över mossmark.

Munkaleden hör till till de första svenska pilgrimslederna i den moderna pilgrimsrörelsen. Leden sköts av en ideell förening. Mer information om den finns här.