MOD - Mångfald och Dialog

Onsdag 12 oktober klockan 13.30-16.30

- Digitalt -

- På plats -

Vågar du utmana dina egna normer och fördomar? Under detta pass får du smaka på metoder och teorier kopplade till konceptet MOD – Mångfald och Dialog. Syftet med MOD är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Läs mer på sensus.se/mod 

Leds av Jakob Lindkvist, Sensus Västra Sverige. Jakob är pedagog, MOD-ledare och även processledare för Regnbågsnyckeln. 


Anmälan Fortbildningsveckan 2023