Ny bok om spännande föremål

I boken Metaller i helig tjänst kan du läsa om oblatjärn, kyrktuppar och många andra spännande metallföremål.

Under flera års tid genomförde Växjö stift en skadeinventering över alla kulturhistoriskt värdefulla föremål av metall i stiftets kyrkor. Nu släpps en bok som dels sätter några av föremålen i ett större sammanhang, dels lyfter metallernas betydelse för det kyrkliga kulturarvet i sin helhet.

Kyrktuppar, nattvardskalkar, kräklor och allt däremellan. Metaller finns överallt i våra kyrkor och utgör en viktig del av det kyrkliga kulturarvet. Det har Växjö stift och stiftsantikvarien Maria Brynielsson uppmärksammat med boken Metaller i helig tjänst. 

Som underlag till boken ligger en flerårig skadeinventering gjord i stiftet, där varenda kyrka gicks igenom för att undersöka de kulturhistoriskt värdefulla föremålen av metall. Boken är dock ingen sammanställning av inventeringen utan sätter istället de olika föremålen i ett större sammanhang och tar bland mycket annat upp metallernas användning och symbolik i bibeln.

Stiftsantikvarie Maria Brynielsson är redaktör för boken Metaller i helig tjänst som är skriven av ett flertal författare. Boken kan beställas från många olika bokhandlare, till exempel Arken eller Bokus.