En diakon sitter ner och samtalar med någon.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Mentorsprogram