Foto: Jonna Svensson

Meningsfull sysselsättning

Anna Bertilsson är diakon i Värnamo pastorat och arbetar med Pelarsalen, en verksamhet där Svenska kyrkan samarbetar med bland andra Arbetsförmedlingen.

När jag tog socionomexamen -89 var detta min dröm, att arbeta socialt i kyrkan, att vara ett komplement till samhällets resurser utifrån vår kristna värdegrund.

För Anna Bertilsson, diakon i Värnamo pastorat, är arbetet med meningsfull sysselsättning en dröm som går i uppfyllelse.

– Det som sker i Pelarsalen är det jag velat göra ända sen jag förstod att det är i kyrkan jag ska arbeta. Det som gör att Pelarsalens arbete finns och verkar är ett pastorat som står fast bakom, en församling som vill detta i handling och bön, god ledning och ett stort engagemang från många.

Pelarsalen är ett exempel på meningsfull sysselsättning inom Svenska kyrkan i Växjö stift. Verksamheten rymmer en stor bredd av sysselsättningar och det finns något för alla. Kombinationen av arbete och vila, av engagemang och reflektion, av anpassning och struktur är i centrum. För deltagarna innebär Pelarsalen gemenskap, delaktighet och möjligheter.

Annas Bertilssons råd till de som funderar på att starta en liknande verksamhet är att förankra den i församlingen och pastoratet. Att börja i det lilla och ta vara på människors resurser, se människan. Att skapa goda relationer med myndigheter, där samtalen inte bara handlar om verksamheten utan också om hur vi ser på individen, utifrån vår kristna värdegrund.

– Be, bönen är kraft och vila!

Denna plats är för programmet Återväxt. Foto: Ellen Ekström

Meningsfull sysselsättning

Pelarsalen är en av flera verksamheter som syftar till att öppna dörrar till arbetsmarknad, med rehabilitering, arbetsträning och praktik under handledning. Verksamheterna sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Arbetsförmedlingen har undertecknat en nationell överenskommelse om ökad samverkan. Syftet är att fler människor ska få hjälp att komma ut i arbetslivet via Svenska kyrkans församlingar. 

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.

Samtal och stöd

Familjerådgivare Tini Berg om samtidens utmaningar för modern parbildning.

Ideell medarbetare

Marianne är ideell i Värnamo pastorat.