Meningen med mig

Måndag 10 oktober klockan 10.00-16.30

- På plats -

”Meningen med mig!” är ett pedagogiskt material framtaget för att möta känslomässig och existentiell oro hos unga. Med enkla reflektionsfrågor och lekfulla och kreativa övningar utforskas grundkänslor och existentiella livsteman, där den egna fantasin och kroppen får vara med på många olika sätt. Lugnande och balanserande övningar tränas varje gång för att öka tryggheten i kroppen och övningar för att stärka relationen till naturen och bearbeta klimatoro finns genomgående i materialet. Målsättningen är att främja ungas egen förmåga att hantera och engagera sig i livet och öka förståelsen, respekten och tryggheten mellan människor. Materialet är forskningsbaserat och framtaget på uppdrag av Västerås stift. 

Begränsat antal platser

Christina Lloyd: PhD, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, spec. traumabehandling, gruppsykoterapi och existentiell hälsa, lång erfarenhet av individuella terapier och gruppbehandlingar med unga. 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024