Exteriörbild av Mariakyrkan i Värmamo.
Foto: Jenny Arvidsson, Värnamo pastorat

Mariakyrkan får nya ägare - Värnamo församling går från tre stadskyrkor till två 

– Om vi skulle sälja ville vi sälja till ett annat samfund, säger Lennart Persson. Vi ville att den skulle fortsätta vara kyrka.  Nu blir Mariakyrkan i Värnamo hem för två katolska församlingar. 

– Det har funnits kyrkor här i Värnamo i olika skepnader sedan 1200-talet, säger Pär-Magnus Möller. Att vi säljer Mariakyrkan nu betyder inte att det var misslyckat att bygga den. Livet förändras. Den svåra processen är den i församlingen. Att få med alla är inte lätt – man kan vara på så olika platser i sitt tänkande. 

Pär-Magnus Möller är kyrkoherde i Värnamo och har arbetat här sedan 2009. Lennart Persson är ordförande i kyrkorådet. Tillsammans med övriga förtroendevalda och församlingsmedarbetare förbereder de Mariakyrkan för försäljning. 
– Värnamo kyrka ligger i den nedre delen av staden, berättar Pär-Magnus Möller, och det fanns länge en dröm om att ha en kyrka i den övre delen – församlingen hade en källarverksamhet där, och en syförening arbetade och samlade in pengar. Men på 1970-talet ville kommunen bygga en ny stadsdel och erbjöd mark för ett litet kapell och en församlingssal i centrum där, och därför byggdes Mariakyrkan.  

Ungefär tio år senare byggdes en kyrka i ett annat område, det där källarverksamheten hade fortsatt. 
– Det blev Johanneskyrkan. Sedan byggdes Mariakyrkan ut i två omgångar – och så hade vi två distriktskyrkor med stora församlingshem. 

På senare år har två katolska församlingar, en som tillhör Stockholms katolska stift och en kroatisk mission, letat efter ett nytt hem i staden. 
– De har ett litet kapell, säger Pär-Magnus Möller, så de lånar Johanneskyrkan tre söndagar av fyra sedan många år, och ibland också Värnamo kyrka.  
– Vi tittade på lokalbehoven 2013–2017 och kom fram till att vi skulle göra oss av med en av kyrkorna och att det måste bli Mariakyrkan, säger Lennart Persson. Vi ville att den skulle fortsätta vara kyrka, och den katolska församlingen behövde en och var beredd att köpa eller bygga. Det här är en lösning som blir bra för dem också. Tillfället kommer kanske inte tillbaka – så resonerade vi. 
– Att de hörde av sig kändes som en vink ovanifrån, säger Pär-Magnus Möller. Det blir en värdig fortsättning för kyrkobyggnaden. 

Anna Braw 


Många steg från första beslut till försäljning 

– Min roll har varit att hjälpa Värnamo pastorat att svara på de frågor som domkapitlet och stiftsstyrelsen kommer att ställa. Man kan jämföra det med ett matteprov – det gäller inte bara att komma fram till rätt svar utan att visa uträkningen på tydligast möjliga sätt, säger Erik Keijser. 

Han är stiftsadjunkt i Växjö stift och beskriver processen som ett dubbelkommando: pastoratet redogör för sin plan, stiftsstyrelsen yttrar sig, kyrkorådet beslutar att kyrkorummet ska tas ur bruk, stiftsstyrelsen fastställer beslutet – först efter det kan kyrkan tas ur bruk och därefter säljas. 

– Stiftsstyrelsen ska kontrollera: är det rimligt att ta den här kyrkan ur bruk? säger Erik Keijser. Det är första gången i vårt stift som en kyrka säljs till en romersk-katolsk församling. Om stiftsstyrelsen beslutar att Mariakyrkan kan tas ur bruk kan man knappast tänka sig något bättre än att en annan kristen församling tar över. 
 
Anna Braw 

Interiörbild av koret i Mariakyrkan i Värnamo.
Mariakyrkan byggdes när Värnamo växte och kommunen erbjöd församlingen mark för ett kapell i ett nytt stadsdelscentrum. Foto: Emilia Lindstrand
Porträttbild av Pär-Magnus Möller, kyrkoherde i Värnamo pastorat.
Pär-Magnus Möller, kyrkoherde i Värnamo pastorat. Foto: Värnamo pastorat
Porträttbild av Lennart Persson, ordförande i kyrkorådet i Värnamo församling.
Lennart Persson, ordförande i kyrkorådet i Värnamo pastorat. Foto: Ingrid Lindberg