Människorättsbaserat arbete

Torsdag 12 oktober klockan 13.30 - 16.30

- På plats -


Att försvara människors rätt  och människorättsbaserat arbetssätt.
Hur kan vi genom ett människorättsbaserat arbete utveckla vårt diakonala uppdrag i våra församlingar?

Ett människorättsbaserat arbete handlar om att verka för att mänskliga rättigheter ska förverkligas i samhället och människors liv.
Vi får en introduktion till arbetssättet och testar några metoder för att få syn på mänskliga rättigheter i omvärldsanalys och att stärka människors aktiva deltagande i problemlösning.

Jenny Zetterqvist, tematisk rådgivare för mänskliga rättigheter och demokratiskt utrymme, Act Svenska kyrkan

 

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023