Svenska flaggan och Ukrainska flaggan vajar i varsin flaggstång.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Manifestation för fred i Ukraina

Biskopen bjuder in till en manifestation i Växjö domkyrka i solidaritet med Ukrainas folk nu på söndag 6 mars klockan 17.00. Välkommen!

– Det är viktigt att mötas nu. Jag välkomnar dig därför till en manifestation i Växjö domkyrka i solidaritet med Ukrainas folk. Där får sorgen och vreden plats. En samling för fred och demokrati med hoppet och solidariteten som grundackord, säger biskop Fredrik Modéus. 

Det blir tal, musik, bön och ljuständning för fred och demokrati. Tillsammans med biskopen medverkar bland andra landshövding Maria Arnholm, statsråd Tomas Eneroth, kommunstyrelsens ordförande i Växjö Anna Tenje och personer som har familj eller släkt i Ukraina. Musik under ledning av domkyrkoorganist Sten-Inge Petersson.

– Jag har valt att hålla manifestationen på temat efter ett citat av Tegnér: ”Vad våldet må skapa är vanskligt och kort” säger biskopen.
Citatet av Esaias Tegnér, som var biskop i Växjö 1824-1846, kommer från dikten ”Det eviga”.

Under kvällen kommer en insamling att göras till ACT Svenska kyrkans arbete. ACT genomför just nu humanitära insatser i Ukraina och i länderna i närområdet dit många har flytt. 

Alla är varmt välkomna!

Solidariteten väcker hoppet

"Det mänskliga lidandet är obeskrivbart i Ukraina. Kriget väcker oro och samtidigt väcks mänskliga grundimpulser hos oss som följer nyhetsförmedlingen." Läs biskopens debattartikel om situationen i Ukraina, som publicerats i flera av stiftets medier i början av mars.

Bön för fred i Ukraina

Läs biskop Fredrik Modéus bön.

Gåvorna gör skillnad i Ukraina

Situationen för Ukrainas befolkning är fortsatt mycket svår. Din gåva behövs.

Ge en gåva