Många goda krafter tillsammans, hur får man till det?

Onsdag 11 oktober klockan 13.30-16.30

- På plats -

Ett inspirationspass om hur församlingar/pastorat kan söka samverkan med andra samhällsaktörer och skapa en win win-situation för alla parter! Andra aktörer kan exempelvis vara skolan, idrottsföreningar, kommunen, kulturaktörer eller lokala företag.

Hur gör man? Hur kan det gå till rent konkret? Vi får ta del av tre lyckade exempel från församlingar i Växjö stift. Biskopsadjunkt Rickard Bonnevier inleder och knyter ihop säcken med ett avslutande panelsamtal. 

- "DeLa-butiken" - Hela människan i Jönköping 

- ”Kulturresor” för åk 7 - församlingarna i Älmhults kommun

- "Familjen i rörelse" - Huskvarna pastorat

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023