Foto: IKON

Måndag 9 oktober

Under denna dag ges digitala kurser. Du ser mer information om kursen på respektive kurssida.

 

9.30-10.30:

Om samverkan - med fördjupad information om löne- och ekonomitjänsten
Hitta nyttan med Teams - samarbeta och skapa effektivare flöden
Användning av drönare i sin fastighetsförvaltning

11.00-12.00:

Verksamhetsuppföljning i Ekonomisk analys inom Ekonomitjänsten
Organisatoriska team - internkommunikation 
Solcellsinstallationer i teorin och i praktiken

9.30-12.00 med paus:

Barn, internet och föräldraskap - går det att lyckas? 
Aktivt medarbetarskap
Praktisk förändringsledning i Svenska kyrkan
NPF-diagnos och bemötande
Personuppgifter och våra digitala verktyg
Kyrka - polis i samverkan

12.00-13.30 Lunchpaus 

13.30-14.30:

Introduktion till konfirmandhandlingsplan - genomgång av stödmaterial
En glimt av dövkyrkan
Informationssäkerhet - Vad ska jag tänka på som användare?
Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer

13.30-15.30:

Tro i hållbar utveckling

13.30-16.00:

Hållbara kyrkogårdar - fokus på kulturarv och vattenhantering

13.30-16.30:

Energioptimering i kyrkans fastigheter
Kyrkan och gängvåldet
Kyrkbänksteologi 
Det första mötet kan vara det viktigaste

15.00-16.30:

En inkluderande kyrka
Digitalisera flödet för beslutunderlag med hjälp av Public 360
Hur förebygger vi ohälsa? - Arbetsplatsens roll för psykisk hälsa
En kallelse i kallelsen - om jourhavande präst och själavård

18.00-19.00:

Böckernas ordning
Metoden Emmausvägen

18.00-20.00:

Att möta dig själv och andra
Lågaffektivt bemötande
Gud såg att det var gott - ett herdabrev om klimatet
Inte längre gäster och främlingar

19.00-20.00:

Att arbeta med församlingsinstruktion
 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!

Fortbildningsveckan 2023