Foto: IKON

Måndag 10 oktober

Under denna dag ges både digitala kurser och kurser på plats. Du ser mer information om kursen på respektive kurssida.

8.30-10.00 Mötesbyrå och fika för dig som är på plats

9.15-9.45: Gemensam start på dagen med Philip de Croy 

10.00-12.00:

Heliga danser - Att dansa tro - Hans Kvarnström och Cecilia Hardestam 
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - Ursula Liepe 
För dig som en gång ska dö - Philip de Croy 
Att predika om klimathotet - Carina Sundberg och Ola Fornling, fortsätter efter lunch 
Filma med mobilkameran - Jan-Allan Stefansson, fortsätter efter lunch 
Meningen med mig - Christina Lloyd, fortsätter efter lunch 
Bevara, förvalta och utveckla kyrkogårdens växtmaterial - Henrik Morin 
Orgelvård - vad kan jag göra själv i orgeln - Jan H Börjesson 
Kyrksam för dig som arbetar med konfirmander och andra verksamhetsgrupper - Representanter från kyrkokansliet i Uppsala 
Hållbar kapitalförvaltning i Svenska kyrkan- Gunnela Hahn 

12.00-13.30 Lunchpaus + andakt på plats

13.30-16.30:

Heliga danser - Att dansa tro - Hans Kvarnström och Cecilia Hardestam 
Att läsa sin bibel - Mathias Sånglöf 
Försoningens väg - Ulrika Fritzon och Ebba Älverbrandt 
Forts Att predika om klimathotet 
Forts Workshop filma med mobilkameran 
Forts Meningen med mig 
Diakoner som förkunnar och leder gudstjänst del 1 - Johannes Grimheden och Jonas Lindstrand 
Levande preludiering och koralspel - Sten-Inge Petersson  
NT2026 - vad är det? -  Anders Göranzon 
Organisatoriskt team och Kornet, hur fungerar dessa tillsammans?  -Representanter från kyrkokansliet i Uppsala 

18.00-20.00:


Obs klockan 19.00: Din ljusa skugga - mässa med helig dans i Domkyrkan 
Att vara huvudman för begravningsverksamheten - Eva Årbrandt mfl 
Barnrättsarbete som gör skillnad - Åsa Ekman 
Kyrkan som fredsrörelse - KG Hammar 

 

 

Klicka på bilden för att öppna den

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Fortbildningsveckan 2023