Foto: Ellen Ekström

Lucia kommer med ljus och polkagrisar

Förberedelserna är i full gång med körövningar, solistövningar och allt det praktiska som ska klaffa. Ett stort team jobbar inför tv-sändningen och eldsjä­lar behövs för ett sådant här stort projekt - SVT:s Lucia sänds från Gränna.

När vi till luciakonserter i kyrkan kan samla upp emot 1 000 människor i en stad där det bor färre än 3 000 så är Lucia ett tillfälle att verkligen se till att julens budskap står i centrum, Lucia är en fin tradition men det är inte bara det

Håkan Englund, kyrkoherde i Gränna-Visingsö pastorat

Ur Kyrkans Tidning nr 46, 2019

Förberedelserna är i full gång med körövningar, solistövningar och allt det praktiska som ska klaffa. Ett stort team jobbar inför tv-sändningen och eldsjä­lar behövs för ett sådant här stort projekt.

Håkan Englund sympatiserar med den nyanställde husfrun som kommer börja jobba precis vid Lucia.

– Barnen måste ha mat under dagen och vi hjälps åt för det är ju väldigt många barn som ska ha mat, haha!

Håkan Englund, kyrkoherde i Gränna-Visingsö pastorat, och Marina Andersson, skolpastor och elevstöd, är med i plane­ringsgruppen.

Svenska kyrkan, pingstkyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan jobbar tillsammans med Grännas Luciafi­rande. Firandet i år kommer dock att se lite annorlunda ut än vanligt. SVT ska sända Lucia inifrån Gränna kyrka. Med en barnkör och ett luciatåg av ungdomar blir det tillsammans runt 150 personer som kommer ta ton i tv-rutan den 13 december.

-När vi till luciakonserter i kyrkan kan samla upp emot 1 000 människor i en stad där det bor färre än 3 000 så är Lucia ett tillfälle att verkligen se till att julens budskap står i centrum, Lucia är en fin tradition men det är inte bara det, säger Håkan.

Samarbetet tog fart för fem år sedan då Håkan Englund var ny kyrkoherde och Marina Andersson tyckte det var dags att få igång luciafirandet igen, som varit så viktigt för den lilla staden. Marina såg ett behov av att väcka liv i traditionen och stoltheten. I sitt kontaktnät hade Marina stommen till det som skulle bli ett lucia­tåg.

– Vi har återkopplat med den gamla traditionen men i nutid. Firandet är väldigt populärt och en angelä­genhet för Gränna. Håkan som är präst i bygden kröner Lucia och den lilla staden kommer samman, säger Marina.

– Andra söndagen i advent är det julmarknad i Gränna och det är då även kröningen av Lucia sker. Folk är ute på stan och är i rörelse, tillägger Håkan.

Marina berättar att gruppen gav sig till känna och presenterade sitt material för SVT. När SVT sedan medde­lade att de hade valt ut Gränna för årets tv-sända Lucia var glädjen stor. Det upplevs som en stor uppmuntran för den lilla staden som kommer ha med många elever från den kommunala skolan, Ribbaskolan.

Håkan berättar vidare att samarbetet med Studieförbundet vuxenskolan har öppnat dörrar för att samverka på flera sätt. Bluegrass-festivalen i somras hade till exempel sin avslutning i kyrkan i samband med söndags­gudstjänsten. I Gränna Lucia så sjungs ”Staffan-visan” inte av stjärngossar utan av stalledrängar, vilket ju även är bluegrass-inspirerat.

För Håkan handlar Lucia om att sprida ljuset och ett tillfälle att ta hand om varandra och visa extra omsorg. Marina ser att traditionen Lucia är värd att vårda eftersom då sjungs många av julens sånger, vars innehåll beskriver det vi tror på.

– Slå på tv:n kl. 7.00 på Luciamorgon! Eller på kvällen för den delen, men det kommer också finnas på SVT play, avslutar Håkan stolt.

Ellen Ekström

Fakta Lucia

Luciafirandet i Sverige har sin bakgrund i folktro, legender och historiska fakta. Lucia kommer med ljus när det är som mörkast, hon påminner oss om vårt kristna hopp. Lucia är en historisk person som föddes på Sicilien på 280-talet. Det är historiskt belagt att hon blev martyr för sin tros skull. I den katolska traditionen är hon skyddshelgon för de blinda. I det romerska samhället var det på den tiden straffbart att vara kristen. Lucia blev förmodligen dödad år 304 under kejsar Diocletianus förföljelse av de kristna. Hon blev alltså inte äldre än 20-25 år. Det finns många legender om Lucia som är mer eller mindre troliga.

I Sverige var den 13 december en speciell dag långt innan seden med luciatåg kom. Lucianatten räknades som årets längsta natt enligt den julianska kalendern. Enligt folktron var den natten farlig, då var övernaturli­ga makter i farten. Folk höll sig vakna, och för att inte somna så åt man mat.

Ellen Ekström