Lördag 8 oktober

Ideellt forum har varje år en idédag och i år har vi möjlighet att vara med från S:t Sigfrids folkhögskola under Fortbildningsveckans första dag.

- Enbart på plats på S:t Sigfrids folkhögskola - 

Ideellt forums idédag ”Av fri vilja på fri tid”    

8 oktober kl 8.45-15.00 

Utmanade. Banbrytande. Inspirerade.  1 mars släpptes forskningsrapporten ”Av fri vilja på fri tid” som visar på både möjligheter och utmaningar när det gäller ideellas engagemang i Svenska kyrkans barn och ungdomsarbete. Det som kommer fram i rapporten kan också appliceras på ideellt engagemanget rent generellt i Svenska kyrkan. 

Vi får möta forskarna bakom rapporten och tillsammans samtala och göra ”verkstad” av detta. Ett viktigt fokus kommer att vara hur anställda och ideella medarbetare är varandras medkrafter. Biskop Andreas Holmberg utvecklar vad det innebär att vara kyrka i nytt landskap.  


Efter lunch och mässa med biskopen samtalar vi i grupper utifrån två olika teman:   

Medarbetarskap och medkrafter 
Att ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare hittar vägar att bli varandras medkrafter i sina bidrag till det gemensamma uppdrag de har som församling. 

Rekrytering och kallelse  
Att församlingen lär av succén med satsningen på unga ledare och hittar vägar att göra motsvarande strategiska satsningar gentemot andra ålderskategorier och grupper av människor. 

 

Fortbildningsveckan 2023