En kvist med röda höstlöv.
Foto: Kristina Johansson /Ikon

Lördag 7 oktober

Ideellt forum har varje år en idédag och även detta år har vi möjlighet att vara med från S:t Sigfrids folkhögskola.

På plats på S:t Sigfrids folkhögskola 

Ideellt forums idédag - Vad händer om man vågar släppa sargen?   

7 oktober kl 9.00-16.15
Mötesbyrå och fika 8.30-09.00
Lunch 12.00-13.30 (Andakt 12.35-12.55)

Mässa i domkyrkan kl 17.00

Förmiddagen
bjuder på en sprakande talkshow med inspel och exempel från pastorat och församlingar runtom i landet. Vad händer om man vågar släppa sargen? Hur kan vilja och engagemang tas tillvara? Vilka utmaningar finns i det ideella engagemanget – i större städer och på landsbygden? 

Efter lunch
får vi vara med på en interaktiv teater som engagerar oss i publiken och skapar dialog kring idealitetsfrågor i församlingen. Läs mer om teatern här

Innan mässan i Domkyrkan har vi gruppsamtal utifrån dagen. Vad har vi lärt oss, vad kan vi ta med hem till den egna församlingen?

17.00: Mässa i Växjä domkyrka, ”Än susar skogen”. Läs mer om mässan här.

Programledare under förmiddagen:

Tova Mårtensson, förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga,  och Mia Åhs, verksamhetsutvecklare på Sensus.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Fortbildningsveckan 2023