Foto: Sara Peterson

Lokalförsörjningsplan

Behöver du tips och råd kring hur ni tar fram, arbetar med och underhåller lokalförsörjningsplan?

Äldre kvinna tänder höga ljus längst fram i kyrkan.

Gemensamt ansvar

Genom att ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi kan Svenska kyrkan fortsätta sprida kristen tro och arbeta för en bättre värld även när medlemmarna blir färre och de ekonomiska resurserna mindre .