Livsberättargrupp

Onsdag 11 oktober klockan 10.00-12.00

- På plats -

Livsberättargrupper är en metod för arbete med äldre. Syftet är att ge ökad livskvalitet och minska ensamhet hos äldre. Det handlar om existentiell och psykisk hälsa. Metoden är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Stadsmissioner och Linnéuniversitetet.

Man arbetar i samtalsgrupper där man delar sina livsberättelser med varandra. Man delar minnen från barndom, ungdom,vuxenliv, en bit i taget. De sista träffarna handlar om att se framåt för att upptäcka vad just jag behöver göra för att mitt liv ska bli så bra som möjligt.

Britt Jonasson, diakon, socionom. Arbetar i Heliga Korsets församling i Kalmar

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024