Foto: Charlotte Granrot Frenberg

Lediga arrenden

Här hittar du aktuella lediga arrenden.

Egendomsförvaltningen i Växjö stift utarrenderar
fr.o.m. 2023-03-14 följande sidoarrenden utan
byggnader:

Del av Växjö Gårdsby 1:1:
Arrendet omfattar totalt ca 6,63 ha varav ca 4,43 ha åker och
ca 2,2 ha bete.
Prospekt 
PC-skogskarta 
Skiftesredovisning 

Del av Gnosjö Näs 2:1:
Arrendet omfattar totalt ca 1,01 ha åker.
Prospekt
PC-skogskarta

För mer information:
K
ontakta jordbruksförvaltare Ola Karlsson på 0470-77 38 75, ola.karlsson@svenskakyrkan.se.

--------------------------------------------

Hur är det att vara arrendator?

Vill du läsa om Mikael och Mari som bor på en av stiftets arrendegårdar klicka här.