Läsa för livet, en metod för att bearbeta och förstå livsomvälvande händelser

Tisdag 11 oktober klockan 10.00-12.00

- På plats -

- Digitalt -

Genom Läsa för livet får du lära dig hur du kan leda studiecirklar där deltagarna får mötas, samtala och utbyta erfarenheter med hjälp av biblioterapeutiska verktyg. Idén till projektet Läsa för livet föddes ur ett tidigare arbete med Biblioterapi i en av Sensus medlemsorganisationer SPES, Riksorganisationen för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd. 

I Läsa för livet används ett metodmaterial som passar många olika målgrupper. Biblioterapi innebär att människor enskilt eller i grupp använder sig av läsning och litteratur i terapeutiskt syfte. Läsa för livet vänder sig till alla som känner behov av att bearbeta och bättre förstå livsomvälvande händelser. Sådana möter vi alla och går igenom i livets olika skeenden. Litteratur är en fantastisk resurs som via våra folkbibliotek finns tillgänglig för alla. Läsa för livet vill ge människor makt över det egna livet och vill verka för ökad kunskap och bildning för den enskilde liksom för samhället i stort. 

Inger Händestam är samtalsterapeut, coach och handledare och jobbar nu som projektledare på Sensus Östra Götaland. Hon har varit med och utvecklat det metodmaterial som används i Läsa för livet. 
 

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023