Lågaffektivt bemötande

Måndag 9 oktober klockan 18.00-20.00

- Digital kurs-

Tycker du ibland att det är svårt att förstå varför barn gör som de gör? Då är du varmt välkommen till en föreläsning om hur du kan förstå och hantera barns (och vuxnas) problemskapande beteenden. Vi kommer att utgå från exempel från verkligheten och gå igenom några olika grundprinciper kring hur vi människor fungerar, bland annat principer som återfinns inom det lågaffektiva förhållningssättet. Vi kommer också att beröra den bakomliggande forskningen som principerna vilar på. En annan fråga som tas upp är hur det kommer sig att olika människor fungerar och reagerar på olika sätt. 

Under föreläsningen får du reflektera kring de här frågorna i grupper tillsammans med andra. Vi funderar också tillsammans över man kan omsätta de här tankarna i ens egen vardag.  Det kommer även att finnas möjlighet till att skicka in frågor under föreläsningen. 

Den här kursen vänder sig till alla som möter barn och andra människor; i förskolan, i barn- och ungdomsverksamheten men också i bibelstudiegruppen, i gudstjänsten mm.

Anders Liljekvist är behandlingspedagog, kurator, handledare och föreläsare med lång erfarenhet av att jobba med barn med problemskapande beteenden.

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023