Kyrkstölder och kulturarvsbrott

Torsdag 12 oktober klockan 10.00 - 12.00

- På plats -

Begränsat antal platser!

Svenska kyrkan äger och förvaltar ett 1000 årigt levande kulturarv, vårt gemensamma kulturarv som ska finnas tillgängligt för allmänheten. En av de största utmaningarna i detta arbete kan vara att göra detta på ett sätt som känns tryggt och stöldsäkert. 

I denna föreläsning kommer polisen, nationella operativa avdelningen, Noa med fokus på brottsplats kyrkan att berätta om olika kulturarvsbrott och polisens arbete med dessa brott, marknaden för våra svenska kyrkoföremål i Sverige och utomlands, om vikten av en bra dokumentation av kyrkans inventarier med mera. Växjö stiftskansli informerar om arbetet för att förebygga stölder.

Maria Ellior, polisintendent, arbetar som nationell samordnare vid polisens nationell operativa avdelning, Noa, Kulturarvsbrott.

 

 

 

Carolina Lantz Ottosson, antikvarie vid Växjö stiftskansli.

Anmälan Fortbildningsveckan 2023