Kyrksam för dig som arbetar med konfirmander och andra verksamhetsgrupper

Måndag 10 oktober klockan 10.00-12.00

- Digitalt -

Hur kan du hantera verksamhetsgrupper i Kyrksam? Kyrksam hjälper till att underlätta för närvarolistor, kontaktuppgifter, utskick. 

Arbetar du med konfirmander? Ta i så fall tillfället i akt att lära dig mer om konfasök 2.0, vad det är och varför det är så bra. 

Du som arbetar med verksamhetsgrupper i Svenska kyrkan får information om verktyget Kyrksam som kan stöttar dig i din arbetsdag och hålla känslig information säker. 

Representanter från kyrkokansliet i Uppsala gästar oss och berättar mer om Konfasök och grupphantering i Kyrksam. 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024