Kyrkovalet 2021 i Växjö stift

Med ett röstdeltagande på 18,15% blev kyrkovalet 2021 det val som lockat flest till valurnorna i Växjö stift sedan 1934. Fyra nomineringsgrupper som ställde upp i valet till stiftsfullmäktige ökade från föregående val och bland de nyvalda ledamöterna är 27 män och 24 kvinnor.

Rekordhögt valdeltagande

I kyrkovalet 2017 röstade 17,73% i Växjö stift och var det kyrkoval som lockat flest till valurnorna sedan 1934 – men 2021 överträffades alltså ytterligare en gång. Drygt 340 666 personer var röstberättigade i Växjö stift och av dem utnyttjade 18,15% sin rösträtt den 6-19 september 2021.

Stiftsfullmäktige 2022-2025

Fyra nomineringsgrupper som ställde upp i valet till stiftsfullmäktige ökade sedan kyrkovalet 2017. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna, Vänstern i Svenska kyrkan och Öppen kyrka – en kyrka för alla, ökade alla med ett mandat vardera och för första gången finns nomineringsgruppen Himmel och Jord representerade i stiftsfullmäktige.

Bland det nyvalda ledamöterna är 27 män och 24 kvinnor.

Så här kommer det nya stiftsfullmäktige se ut enligt den slutgiltiga sammanräkningen, inom parentes visas förändringen jämfört med kyrkovalet 2017:

 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 13 mandat (- 1 mandat)
 • Borgerligt alternativ: 3 mandat (oförändrat)
 • Centerpartiet: 8 mandat (- 3 mandat)
 • Frimodig kyrka: 3 mandat (- 1 mandat)
 • Himmel och Jord: 1 mandat
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan: 2 mandat (oförändrat)
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna: 1 mandat (oförändrat)
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 10 mandat (+ 1 mandat)
 • Sverigedemokraterna: 5 mandat (+ 1 mandat)
 • Vänstern i Svenska kyrkan: 2 mandat (+ 1 mandat)
 • Öppen kyrka – en kyrka för alla: 3 mandat (+ 1 mandat)

De slutliga valresultaten

Det slutgiltiga valresultatet för stiftsfullmäktige med mandatfördelning och valda ledamöter hittar du på kyrkoval.svenskakyrkan.se.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.