Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoreservat

Det finns sex kyrkoreservat och ett kulturreservat i Växjö stift.

Kyrkoreservaten är fina utflyktsmål på min semester!

Mattias Magnusson, Specialist inom skog och miljö Växjö stift

Förvaltningen av kyrkoreservat ska ske i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar, vilket innebär ett långsiktigt ansvar för att bevara skapelsens resurser och skydda miljön. De kyrkliga fastigheterna har ofta intressant och värdefull kultur- och naturmiljö. Inom stiftets gränser finns ett kulturreservat och sex kyrkoreservat. Tillsammans med Älmhults kommun har Växjö stift bidragit till att inrätta kulturreservatet Linnés Råshult.

Linnés Råshult är ett kulturreservat. Botanikern och prästsonen Carl von Linné föddes på Råshults Södergård. Så långt det är möjligt återskapas här 1700-talets landskap med åker, äng och utmark. Hitta till Linnés Råshult

Femsjö är Linnés motsvarighet inom svampvetenskapen (mykologin), prästsonen Elias Fries, föddes på Femsjö prästgård. En promenadslinga utgår från kyrkan som tar dig till bokskogen, vilken är vackert belägen vid sjön Färgen. Stranden vid sjön har avsatts som svampvetenskapligt referensområde. Hitta till Femsjö

En stig i grönskade hassellund
Högby Eke, stigen leder in genom hassellundar Bild: Mattias Magnusson

Högby Eke är en av ett fåtal platser i Sverige som ännu idag har en obruten följd av gamla lövträd och som därför fungerar som tillflykt för specialiserade arter av lavar och insekter. På försommaren är marken täckt av bland annat vit- och gulsippor under de gamla ekarnas lövverk. Hassel och murgröna växer också i riklig mängd. Hitta till Högby Eke

Drevseryd reservat omfattar cirka 5 hektar av Ingerydsdalen och har en intressant flora och geologi mycket tack vare det naturligt skuggiga läge som den nordvända branten erbjuder. Bland annat trivs flera ovanliga mossor på området. Hitta till Drevseryd

Arnö är en ö i sjön Innaren med naturskog och intressant historia. Arnö har potential att utvecklas till lokal för krävande arter, t ex hackspettar. Stränderna är steniga och bitvis väl utvecklade ispressade strandvallar. Hitta till Arnö

Högelycke Gammelskog är ett intressant område på grund av sin höga ålder av tallskog. Normalt förekommer endast 300-årig tall som solitärer men här utgör cirka 2 hektar stort, småkuperat och bevuxet skogsområde med tall som är drygt 335 år gammal. Hitta till Högelycke Gammelskog

Skråhallabergen reservat representerar delar av större sammanhängande bokskogar som fanns för ett antal hundra år sedan. Området hyser ovanliga arter som rosa lundlav, lunglav och kattfotslav. Sigfridsleden går genom kyrkoreservatet. Det rymmer även en fin slåtteräng som hävdas genom naturskyddsföreningens försorg och en konstnärlig utsmyckning i form av en stigmosaik på Sigfridsleden. Hitta till Skråhallabergen

Kontaktperson på Växjö stiftskansli

Mattias Magnusson

Mattias Magnusson

Växjö stift

Specialist inom skog och miljö, Miljösamordnare