Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kultur- och kyrkoreservat

För att skydda områden med särskilt höga naturvärden har Växjö stift inrättat kultur- och kyrkoreservat. Förvaltningen ska ske i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar, vilket innebär ett långsiktigt ansvar för att bevara skapelsens resurser och skydda miljön.

Broschyr kyrkoreservat

De kyrkliga fastigheterna har påfallande ofta intressant och värdefull kultur- och naturmiljö. Inom stiftets gränser finns ett kulturreservat och sex kyrkoreservat. Tillsammans med Älmhults kommun har Växjö stift bidragit till att inrätta kulturreservatet Linnés Råshult. Växjö stift deltar aktivt i stiftelsens styrelse.

Linnés Råshult
Botanikern och prästsonen Carl von Linné föddes på Råshults Södergård. Så långt det är möjligt återskapas här 1700-talets landskap med åker, äng och utmark. Läs mer 

Femsjö
Linnés motsvarighet inom svampvetenskapen (mykologin), prästsonen Elias Fries, föddes på Femsjö prästgård. En promenadslinga utgår från kyrkan som tar dig till bokskogen, vilken är vackert belägen vid sjön Färgen. Stranden vid sjön har avsatts som svampvetenskapligt referensområde.
Läs mer

Högby Eke
Högby Eke är en av ett fåtal platser i Sverige som ännu idag har en obruten följd av gamla lövträd och som därför fungerar som tillflykt för specialiserade arter av lavar och insekter. På försommaren är marken täckt av bland annat vit- och gulsippor under de gamla ekarnas lövverk. Hassel och murgröna växer också i riklig mängd. Läs mer

Drevseryd
Reservatet omfattar cirka 5 hektar av Ingerydsdalen och har en intressant flora och geologi mycket tack vare det naturligt skuggiga läge som den nordvända branten erbjuder. Bland annat trivs flera ovanliga mossor på området. Läs mer

Arnö
En ö i sjön Innaren med naturskog och intressant historia. Arnö har potential att utvecklas till lokal för krävande arter, t ex hackspettar. Stränderna är steniga och bitvis väl utvecklade ispressade strandvallar.
Läs mer

Högelycke Gammelskog
Intressant område på grund av sin höga ålder av tallskog. Normalt förekommer endast 300-årig tall som solitärer men här utgör cirka 2 hektar stort, småkuperat och bevuxet skogsområde med tall som är drygt 335 år gammal. Läs mer

Skråhallabergen
Reservatet representerar delar av större sammanhängande bokskogar som fanns för ett antal hundra år sedan. Området hyser ovanliga arter som rosa lundlav, lunglav och kattfotslav. Sigfridsleden går genom kyrkoreservatet. Det rymmer även en fin slåtteräng som hävdas genom naturskyddsföreningens försorg och en konstnärlig utsmyckning i form av en stigmosaik på Sigfridsleden. Läs mer.

Hjärtligt välkommen att besöka dessa kultur- och kyrkoreservat när du är ute på våra vägar!

Naturreservat på kyrklig jord i Växjö stift

Sjösås äng
Ekskog, äng med mera intill Sjösås medeltida kyrka.

Ljuva Mon
Intill Linneryds samhälle, och på ömse sidor stora vägen, ligger Ljuva Mon. Området genomkorsas av många stigar. De äldsta tallarna är cirka 200 år.

Ljunga-Mossaryd
Sveriges sydligaste lokal för örten Kung Karls spira, intill vägen Vrigstad-Sävsjö.

Villstads kyrkby
Kulturmiljö med bland annat kyrka, kyrkstallar och ett stort område runt om.

Lilla Vickleby alvar
Alvarsmark

Hammarby-Smedby alvar
Alvarsmark

Fylleryd
Växjös främsta rekreationsskog, med elljusspår, golfbana med mera.

Husebymaden
Madområde, med fågeltorn och promenadstigar, intill Huseby bruk.

Gölsjömyren
Ett stort myr- och skogskomplex.

Lidhultsåsen
"Prästavekarna" ingår i reservatet, vilket är avsatt som geologiskt reservat.

Utnäsuddens övärld
Delar av Ällholmen och Viöarna, i Åsnen utanför Jäts kyrka.

Böda
Urgamla ekar, lövängsrester och strandängar kring kyrkan.

Barkerydssjön
Värdefullt våtmarkskomplex med ett rikt fågelliv

Sjöboviken
Rekreationsskog intill Oskarshamn, promenadstigar och ädellövskog.

Sikö
Ö i sjö, fågellokal

Mattias Magnusson

Mattias Magnusson

Växjö stift

Specialist inom skog och miljö, Miljösamordnare