En vuxen och ett barn hjälps åt att sticka ner ett tänt ljus i sanden i en stor ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen

Kyrkopedagogik

Hur levandegör vi kyrkorummet? Hur hjälper vi människor att upptäcka kyrkan med alla sinnen?

Vad är kyrkopedagogik?

Kyrkopedagogik har utvecklats under de senaste decennierna i Tyskland. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt som använder sig av upplevelsebaserad och dialoginriktad metod som vill ta alla sinnen i bruk.

Kyrkopedagogik:

  • öppnar kyrkorna för alla människor oavsett deras religiösa bakgrund
  • arbeta med upplevelser
  • utforska med alla sinnen
  • skapar relation mellan människan och kyrkorummet.
  • erfarenheter av andlighet
  • håller kyrkorummet levande
  • skapar kunskap om den kristna religionen

Utbildning i kyrkopedagogik

På Kornet finns information om årets möjligheter till fortbildning.