Kyrkogårdens stenmurar och stenarbeten

Onsdag 12 oktober klockan 10.00-12.00

- På plats -

Som fastighetsägare stöter man ofta på problem med stenmurarna runtom kyrkor och kyrkogårdar. Denna föreläsning tar upp hur murarna är uppbyggda, vilka de vanligaste typerna är och hur man restaurerar och underhåller på bästa sätt och med bra, traditionella metoder. Kursdeltagarna får instruktioner om hur man själv kan åtgärda enklare murproblem. 

Vad skiljer en kallmur mot en bruksmur? Vilka verktyg och redskap används och hur delar man stenarna och får dem att "låsa" sig i varandra på ett effektivt sätt. Föreläsningen tar upp olika murprojekt som är genomförda inom Växjö stift de senaste åren, där stenmuren vid Kånna kyrkogård kommer ges extra utrymme. 

Begränsat antal platser

Andreas Nilsson är stenhuggare och driver Strixen AB som är en flitigt anlitad entreprenörsfirma som utför renoveringar av murar samt övriga stenarbeten inom kyrkogårdsmiljöer. 


Anmälan Fortbildningsveckan 2024