Kyrkan som fredsrörelse

Måndag 10 oktober klockan 18.00-20.00

- Digitalt -

Kyrkan är en kraft som bidrar till byggande av Guds rike. Då måste också frågan om att bidra till fred och frid finnas på agendan. När krig i Europa krupit närmare är frågan om hur en kristen syn på väpnade konfilkter bidrar till lösningar som inte eskalerar våld och dödande. Hur bidrar vi till hållbar fred? Vilken är kyrkans roll? 

KG Hammar är ärkebsikop emeritus och djupt engagerad i samhällsfrågor och fredsrörelsen. 
 
 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023