Foto: Gudrun Lindkvist

Kyrkan sätter familjer i rörelse

Familjer i Huskvarna sätts i rörelse med ett koncept som Huskvarna pastorat utarbetat. Tillsammans med kommun och föreningar vill pastoratet hjälpa familjer på traven med att röra på kroppen, knyta sociala kontakter och hitta in i kyrka och föreningsliv.  

En timmes rörelse, sedan gemenskap över en bit mat som deltagarna bjuds på. Så ser upplägget ut för Familjen i rörelse. Familjerna samlas varannan söndag i en skolgymnastiksal. Det blir redskapsbanor, spelas kanske lite basket, ibland blir det dans. I samverkan med idrottsföreningarna har deltagarna även fått testa på skatepark och pingis, boxning med mera.  

– Alla är med och kör! Hela grejen är att man ska komma i rörelse och få lite hjälp med att hitta in i kyrkans och de lokala föreningarnas verksamhet, berättar Annika Lundberg, diakoniassistent och socialpedagog i Huskvarna pastorat.

Familjen i rörelse vänder sig till familjer i områdena Huskvarna söder och Öxnehaga. Dessa två områden är prioriterade av Jönköpings kommun och här görs olika riktade insatser. Genom konceptet vill pastoratet hjälpa till med förståelsen av vikten av att röra på sig, för att bibehålla hälsa och ökat psykiskt välbefinnande. Det handlar också om att väcka intresse och nyfikenhet för idrott och att samspela socialt med andra människor.

Verksamheten är kostnadsfri för deltagarna och sker i samarbete med Föräldrastödjarna i Jönköpings kommun. Föräldrastödjarna är med och skapar kontakter med föräldrarna för att kunna erbjuda stöd genom föräldragrupper och samtal. Flera aktörer inom föreningslivet i närområdet har också reagerat positivt och valt att engagera sig.

Det hela startade hösten 2022, efter att pastoratet gjort en diakonal samhällsanalys. Detta i samband med att församlingsverksamheten skulle starta upp igen efter pandemin. Något man märkt var att många efter pandemin blivit isolerade och behövde hjälp att hitta tillbaka till sociala kontakter och sammanhang. 
– Analysen visade att vi behövde komma ut utanför kyrkan, för att möta människor där de är och inte förutsätta att alla hittar till kyrkan utan att vi syns ute i samhället, säger Annika Lundberg.

Pastoratet sökte och fick bidrag från den pott som Svenska kyrkan tilldelats från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Nu har verksamheten varit igång två terminer och upplägget har varit populärt. Verksamheten fortsätter därför även i sommar. Träffarna kommer att förläggas utomhus, för att väcka intresse för naturen.
– Vi upplever att det finns ett väldigt stort behov av den här typen av aktiviteter och att detta borde vara något som prioriteras mycket mer. Då mycket annat stänger ner under sommaren ser vi ett behov av att erbjuda även sommarverksamhet, berättar Annika Lundberg.

Ur Familjen i rörelse har det även vuxit fram ett nytt projekt nu i vår, ”Seniorer i rörelse”. Precis som namnet antyder riktar sig verksamheten till den äldre generationen som i flera kulturer är navet i familjerna. 
– Vi vill bidra till att de också känner sig delaktiga i samhället och kan hitta en naturlig plats i samhället och kyrkan, säger Jenny Rogö, diakonkandidat i Huskvarna pastorat.

För seniorerna är aktiviteterna anpassade till deltagarnas ålder. Det kan exempelvis vara sittgympa, promenader, balans och rörelseträning med hjälpmedel såsom gummiband och yogabollar. Detta sker i samarbete med fysioterapeuterna på Vårdcentralen ”Bra Liv”. De håller i rörelsedelen, medan diakoniarbetarna håller i de existentiella samtalen, där de samtalar om livet och har ett helhetsperspektiv om hur kropp och själv hör ihop.

– Det här har verkligen blivit så uppskattat och det märks att det behövs. Till exempel har vi en somalisk kvinna som är väldigt engagerad på Öxnehaga, som varit med och startat upp och driver föreningen Hand till hand. De tycker att detta är ett så bra projekt, att de blivit en samarbetspartner och bland annat erbjudit sig att betala maten några av gångerna, säger Annika Lundberg.

Charlotte Granrot Frenberg

Annika Lundberg, diakoniassistent i Huskvarna pastorat
Jenny Rogö, diakonikandidat i Huskvarna pastorat.