Kyrkan och gängvåldet

Måndag 9 oktober klockan 13.30 - 16.30

- Digital kurs-

Gängvåldet har kommit allt mer i fokus i våra massmedier och i vårt medvetande.

Kriminaliteten har egentligen inte ökat, men den yttrar sig på nya sätt och innebär nya utmaningar för samhällets stabilitet och sammanhållning.
På några håll har kyrkan jobbat intensivt, i samverkan med andra samfund och samhällsaktörer, för att skapa mer tillit och stärkt demokrati.

Vi lyssnar på erfarenheter från olika delar av landet för att lära oss vad vi lokalt kan göra för att minska polarisering och våld.

Kursen passar er som är intresserade av diakoni, att vara profetisk kyrka och engagemang för mellanmänskliga relationer.

Peter Magnusson är föreståndare för Underground i Jönköping.

 

 

Christina Byström är samordnare för nätverket Framtiden bor hos oss. 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2024

Anmälan öppnar 1 juni